City Calendar
What's ON in Suzhou
Location >> Living in China >> Suzhou Metro Info | 苏州地铁
  Living in China >> Suzhou Metro Info | 苏州地铁
  District: City
  Date / time: --
  Previous record: Green Bikes for Free | 苏州公共自行车
  Next record: Happy Hours in Suzhou | 欢乐时光
  Updated on: 7/19/2017 7:46:03 PM
  Details:
  Line 1 of the new Suzhou subway opened on April 28th 2012. Line 1 runs east to west, from Mudu in western Suzhou to Zhongnan Jie in the SIP. The Line is 25km long with 24 stations and fares range from 2-6 RMB/trip.
   
  Suzhou subway Line 2 runs north to south, from Fuxiang Lu in Xiangcheng District to Sangtian Dao in the SIP. The Line is 42.5km long in total with 35 stations and fares range from 2-8 RMB/trip. The trial operation of Line 2 Phase 1 officially started on December 28th 2013, from Suzhou North Railway Station in Xiangcheng District to Baodai Qiao Nan Station in Wuzhong District. Phase 1 is 26km long with 22 stations. The trial operation of Line 2 Phase 2 officially started on September 28th 2016. Phase 2 of Line 2 includes two extension lines. The east extension line is 12km long with 11 stations connecting Baodai Qiao Nan Station in the Wuzhong District to Sangtian Dao Station in the SIP. The north extension line is 4.5km long with Qihe and Sangtian Dao the two stations north of Suzhou North Railway Station.  
   
  The trial operation of the Suzhou Subway Line 4 officially started on April 15th 2017. Line 4 runs north to south, and it is 52.8km long in total with 38 stations and fares range from 2-8 RMB/trip. Line 4 includes the main line and the branch line: main line from Longdao Bang in Xiangcheng District to Tongli in Wujiang District and it is 42km long with 31 stations; branch line from Hongzhuang to Muli in Wuzhong District and it is 10.8 km long with 7 stations.
   
  Guangji Nanlu Station is the exchange station that connects Line 1 with Line 2; Leqiao Bridge Station is the exchange station that connects Line 1 with Line 4; Suzhou Railway Station and Shihu Dong Lu Station are the exchange stations that connects Line 2 with Line 4.
  Click here for a full overview of both existing and planned Metro routes.
   
  Day Pass Tickets
  Day pass tickets are now on sale. There is both a 1-day and 3-day pass. A 1-day pass costs 15RMB and allows unlimited travel over a 24-hour period. A 3-day pass costs 35 RMB and allows unlimited travel over a 72-hour period. Passes can be purchased at the service centers at all of the metro stations. They are currently not available at the ticket machines.
   

  Metro Timetables:

  Line 1 first and last train time table
  Directions Zhongnan Jie direction Mudu direction
  Metro stations First train Last train First train Last train
  Mudu 木渎 6:10 22:00 —— ——
  Jingfeng Lu 金枫路 6:11 22:01 6:55 23:20
  Fenhu Lu 汾湖路 6:13 22:03 6:53 23:18
  Yushan Lu 玉山路 6:16 22:06 6:50 23:16
  Suzhou Amusement Park 苏州乐园 6:18 22:08 6:48 23:13
  Tayuan Lu 塔园路 6:20 22:10 6:46 23:11
  Binhe Lu 滨河路 6:22 22:12 6:44 23:09
  Xihuan Lu 西环路 6:24 22:14 6:42 23:07
  North Tongjing Lu 桐泾北路 6:27 22:17 6:40 23:05
  Guangji Nan Lu 广济南路 6:28 22:18 6:38 23:03
  Yangyu Xiang 养育巷 6:31 22:21 6:36 23:01
  Leqiao 乐桥 6:32 22:22 6:34 22:59
  Lindun Lu 临顿路 6:34 22:24 6:32 22:57
  Xiangmen 相门 6:36 22:26 6:30 22:55
  Donghuan Lu 东环路 6:38 22:28 6:28 22:53
  Central Park 中央公园 6:40 22:30 6:26 22:51
  Xinghai Guangchang 星海广场 6:42 22:32 6:24 22:49
  Dongfang Zhimen 东方之门 6:44 22:34 6:22 22:47
  Culture & Expo Centre 文化博览中心 6:47 22:37 6:19 22:44
  Shidai Guangchang 时代广场 6:49 22:39 6:17 22:42
  Xinghu Jie 星湖街 6:51 22:41 6:15 22:40
  Nanshi Jie 南施街 6:53 22:43 6:13 22:38
  Xingtang Jie 星塘街 6:56 22:46 6:11 22:36
  Zhongnan Jie 钟南街 —— —— 6:10 22:35
    
  Line 2 first and last train time table
  Directions Sangtian Dao direction Qihe direction
  Metro stations First train Last train First train Last train
  Qihe 骑河 6:00 22:10 —— ——
  Fuxiang Lu 富翔路 6:01 22:11 7:12 23:32
  Suzhou North Railway Station 高铁苏州北站 6:04 22:14 7:10 23:30
  Dawan 大湾 6:06 22:16 7:07 23:27
  Fuyuan Lu 富元路 6:09 22:19 7:05 23:25
  Likou 蠡口 6:11 22:21 7:02 23:22
  Xutu Gang 徐图港 6:13 22:23 7:00 23:20
  Yangchenghu Zhong Lu 阳澄湖中路 6:15 22:25 6:58 23:18
  Lumu 陆慕 6:18 22:28 6:55 23:15
  Pinglong Lu East 平泷路东 6:21 22:31 6:52 23:12
  Pinghe Lu 平河路 6:22 22:32 6:51 23:11
  Suzhou Railway Station 苏州火车站 6:25 22:35 6:49 23:09
  Shantang Jie 山塘街 6:27 22:37 6:46 23:06
  Shi Lu 石路 6:29 22:39 6:44 23:04
  Guangji Nan Lu 广济南路 6:31 22:41 6:42 23:02
  Sanxiang Square 三香广场 6:33 22:43 6:40 23:00
  Laodong Lu 劳动路 6:35 22:45 6:39 22:59
  Xujiang Lu 胥江路 6:37 22:47 6:37 22:57
  Tongjing Park 桐泾公园 6:38 22:48 6:35 22:55
  Youlian 友联 6:41 22:51 6:33 22:53
  Panli Lu 盘蠡路 6:43 22:53 6:30 22:50
  Xinjia Qiao 新家桥 6:45 22:55 6:28 22:48
  Shihu Donglu 石湖东路 6:48 22:58 6:26 22:46
  Baodaiqiao South 宝带桥南 6:50 23:00 6:23 22:43
  Yinzhong Lu 尹中路 6:53 23:03 6:21 22:41
  Guoxiang 郭巷 6:54 23:04 6:19 22:39
  Guoyuan Lu 郭苑路 6:56 23:06 6:17 22:37
  Yinshan Hu 尹山湖 6:58 23:08 6:15 22:35
  Dushu Hu South 独墅湖南 7:00 23:10 6:13 22:33
  Dushu Hu Neighborhood Center 独墅湖邻里中心 7:03 23:13 6:10 22:30
  Moon Bay 月亮湾 7:05 23:15 6:08 22:28
  Songtao Jie 松涛街 7:07 23:17 6:06 22:26
  Jingu Lu 金谷路 7:10 23:20 6:04 22:24
  Jinshang Lu 金尚路 7:12 23:22 6:02 22:22
  Sangtian Dao 桑田岛 —— —— 6:00 22:20
   
  Line 4 main line first and last train time table
  Directions Tongli direction Longdao Bang direction
  Metro stations First train Last train First train Last train
  Longdao Bang 龙道浜 6:00 22:25 6:36 23:24
  Zhangzhuang 张庄 6:02 22:27 6:33 23:21
  Yaoxiang 姚祥 6:03 22:28 6:31 23:19
  Huoli Dao 活力岛 6:06 22:31 6:29 23:17
  Sunwu Memorial Park 孙武纪念园 6:08 22:33 6:27 23:14
  Pinglong Lu East 平泷路西 6:11 22:36 6:24 23:12
  Sujin 苏锦 6:13 22:38 6:22 23:10
  Suzhou Railway Station 苏州火车站 6:15 22:40 6:20 23:08
  Beisi Tower 北寺塔 6:17 22:42 6:17 23:05
  Chayuan Chang 察院场 6:19 22:44 6:15 23:03
  Leqiao 乐桥 6:21 22:46 6:14 23:02
  Sanyuan Fang 三元坊 6:23 22:48 6:12 23:00
  Nan Men 南门 6:24 22:49 6:10 22:58
  Renmin Qiao South 人民桥南 6:26 22:51 6:09 22:57
  Tuanjie Qiao 团结桥 6:28 22:53 6:07 22:55
  Baodai Lu 宝带路 6:31 22:55 6:05 22:53
  Shihu Dong Lu 石湖东路 6:34 22:58 6:02 22:50
  Hongzhuang 红庄 6:36 23:00 6:00 22:47
  Qingshu Wan 清树湾 6:39 23:03 5:58 22:45
  Huagang 花港 6:42 23:06 5:55 22:42
  Jiangling Xi Lu 江陵西路 6:46 23:10 5:51 22:38
  Jiangxing Xi Lu 江兴西路 6:48 23:12 5:49 22:36
  Liuhong Lu 流虹路 6:51 23:15 5:46 22:33
  Lize Lu 笠泽路 6:52 23:16 5:45 22:31
  Gujia Dang 顾家荡 6:54 23:18 5:43 22:29
  Suzhou Wan East 苏州湾东 6:56 23:20 5:41 22:27
  Songling Da Dao 松陵大道 6:58 23:22 5:39 22:25
  Wujiang People’s Square 吴江人民广场 7:01 23:25 5:36 22:23
  Wujiang Bus Station 吴江汽车站 7:04 23:28 5:33 22:20
  Pangjin Lu 庞金路 7:06 23:30 5:31 22:17
  Tongli 同里 7:09 23:33 5:28 22:15
   
  Line 4 branch line first and last train time table
  Directions Muli direction Hongzhuang direction
  Metro stations First train Last train First train Last train
  Hongzhuang 红庄 6:10 22:35 6:27 22:32
  Lishu 蠡墅 6:12 22:37 6:24 22:29
  Shihu Moshe 石湖莫舍 6:15 22:40 6:21 22:26
  Yuexi 越溪 6:17 22:42 6:19 22:24
  Wenxi Lu 文溪路 6:19 22:44 6:17 22:21
  Tian’e Dang 天鹅荡 6:22 22:47 6:14 22:19
  Suzhou Wan North 苏州湾北 6:24 22:49 6:12 22:17
  Muli 木里 6:27 22:52 6:10 22:15
   
  苏州地铁一号线开通于2012年4月28日。一号线贯穿东西,从西部的木渎到园区的钟南街。全长25公里,共24个车站,单程票价2-6元不等。
   
  苏州地铁二号线贯穿南北,从相城区的富翔路到园区的桑田岛。全长42.5km,共35个站,单程票价2-8元不等。二号线一期工程于2013年12月28日正式试运营,从相城区的苏州北站到吴中区的宝带桥南站,全长26公里,共22个车站。二号线二期工程于2016年9月28日正式试运营。它包括两条延伸线:东延伸线全长12公里,连接宝带桥南站至园区的桑田岛站,共11站;北延伸线延伸至高铁苏州北站以北,全长4.5公里,共设置骑河、富翔路2站。
   
  苏州地铁四号线已于4月15日开通运营。四号线贯穿南北,全长52.8公里,设站38座,单程票价2-8元不等。四号线包括主线及支线:主线从相城区的龙道浜站到吴江区的同里站,长42公里,共31站;支线从吴中区红庄站到木里站,长10.8公里,共7站。
   
  广济南路站为连接一号线和二号线的换乘车站;乐桥站为连接一号线和四号线的换乘车站;苏州火车站和石湖东路站为连接二号线和四号线的换乘车站。。
  点击这里查看所有已开通线路和规划线路图。
   
  旅游票卡
  苏州地铁现已发售旅游票卡,分一日票和三日票。一日票15元,首次进站后24小时内无限次乘坐。三日票35元,首次进站后72小时内无限次乘坐。旅游票卡可在地铁站客服中心购买。无法在自动售票机上购买。
   
  地铁时刻表:
   
  一号线首末班车经过各车站时间
  方向 钟南街方向 木渎方向
  地铁站 首班车 末班车 首班车 末班车
  Mudu 木渎 6:10 22:00 —— ——
  Jingfeng Lu 金枫路 6:11 22:01 6:55 23:20
  Fenhu Lu 汾湖路 6:13 22:03 6:53 23:18
  Yushan Lu 玉山路 6:16 22:06 6:50 23:16
  Suzhou Amusement Park 苏州乐园 6:18 22:08 6:48 23:13
  Tayuan Lu 塔园路 6:20 22:10 6:46 23:11
  Binhe Lu 滨河路 6:22 22:12 6:44 23:09
  Xihuan Lu 西环路 6:24 22:14 6:42 23:07
  North Tongjing Lu 桐泾北路 6:27 22:17 6:40 23:05
  Guangji Nan Lu 广济南路 6:28 22:18 6:38 23:03
  Yangyu Xiang 养育巷 6:31 22:21 6:36 23:01
  Leqiao 乐桥 6:32 22:22 6:34 22:59
  Lindun Lu 临顿路 6:34 22:24 6:32 22:57
  Xiangmen 相门 6:36 22:26 6:30 22:55
  Donghuan Lu 东环路 6:38 22:28 6:28 22:53
  Central Park 中央公园 6:40 22:30 6:26 22:51
  Xinghai Guangchang 星海广场 6:42 22:32 6:24 22:49
  Dongfang Zhimen 东方之门 6:44 22:34 6:22 22:47
  Culture & Expo Centre 文化博览中心 6:47 22:37 6:19 22:44
  Shidai Guangchang 时代广场 6:49 22:39 6:17 22:42
  Xinghu Jie 星湖街 6:51 22:41 6:15 22:40
  Nanshi Jie 南施街 6:53 22:43 6:13 22:38
  Xingtang Jie 星塘街 6:56 22:46 6:11 22:36
  Zhongnan Jie 钟南街 —— —— 6:10 22:35
   
  二号线首末班车经过各车站
  方向 宝带桥南方向 高铁苏州北站方
  地铁站 首班车 末班车 首班车 末班车
  Qihe 骑河 6:00 22:10 —— ——
  Fuxiang Lu 富翔路 6:01 22:11 7:12 23:32
  Suzhou North Railway Station 高铁苏州北站 6:04 22:14 7:10 23:30
  Dawan 大湾 6:06 22:16 7:07 23:27
  Fuyuan Lu 富元路 6:09 22:19 7:05 23:25
  Likou 蠡口 6:11 22:21 7:02 23:22
  Xutu Gang 徐图港 6:13 22:23 7:00 23:20
  Yangchenghu Zhong Lu 阳澄湖中路 6:15 22:25 6:58 23:18
  Lumu 陆慕 6:18 22:28 6:55 23:15
  Pinglong Lu East 平泷路东 6:21 22:31 6:52 23:12
  Pinghe Lu 平河路 6:22 22:32 6:51 23:11
  Suzhou Railway Station 苏州火车站 6:25 22:35 6:49 23:09
  Shantang Jie 山塘街 6:27 22:37 6:46 23:06
  Shi Lu 石路 6:29 22:39 6:44 23:04
  Guangji Nan Lu 广济南路 6:31 22:41 6:42 23:02
  Sanxiang Square 三香广场 6:33 22:43 6:40 23:00
  Laodong Lu 劳动路 6:35 22:45 6:39 22:59
  Xujiang Lu 胥江路 6:37 22:47 6:37 22:57
  Tongjing Park 桐泾公园 6:38 22:48 6:35 22:55
  Youlian 友联 6:41 22:51 6:33 22:53
  Panli Lu 盘蠡路 6:43 22:53 6:30 22:50
  Xinjia Qiao 新家桥 6:45 22:55 6:28 22:48
  Shihu Donglu 石湖东路 6:48 22:58 6:26 22:46
  Baodaiqiao South 宝带桥南 6:50 23:00 6:23 22:43
  Yinzhong Lu 尹中路 6:53 23:03 6:21 22:41
  Guoxiang 郭巷 6:54 23:04 6:19 22:39
  Guoyuan Lu 郭苑路 6:56 23:06 6:17 22:37
  Yinshan Hu 尹山湖 6:58 23:08 6:15 22:35
  Dushu Hu South 独墅湖南 7:00 23:10 6:13 22:33
  Dushu Hu Neighborhood Center 独墅湖邻里中心 7:03 23:13 6:10 22:30
  Moon Bay 月亮湾 7:05 23:15 6:08 22:28
  Songtao Jie 松涛街 7:07 23:17 6:06 22:26
  Jingu Lu 金谷路 7:10 23:20 6:04 22:24
  Jinshang Lu 金尚路 7:12 23:22 6:02 22:22
  Sangtian Dao 桑田岛 —— —— 6:00 22:20
   

  四号线主线首末班车经过各车站时间

  方向 同里方 龙道浜方向
  地铁站 首班车 末班车 首班车 末班车
  Longdao Bang 龙道浜 6:00 22:25 6:36 23:24
  Zhangzhuang 张庄 6:02 22:27 6:33 23:21
  Yaoxiang 姚祥 6:03 22:28 6:31 23:19
  Huoli Dao 活力岛 6:06 22:31 6:29 23:17
  Sunwu Memorial Park 孙武纪念园 6:08 22:33 6:27 23:14
  Pinglong Lu East 平泷路西 6:11 22:36 6:24 23:12
  Sujin 苏锦 6:13 22:38 6:22 23:10
  Suzhou Railway Station 苏州火车站 6:15 22:40 6:20 23:08
  Beisi Tower 北寺塔 6:17 22:42 6:17 23:05
  Chayuan Chang 察院场 6:19 22:44 6:15 23:03
  Leqiao 乐桥 6:21 22:46 6:14 23:02
  Sanyuan Fang 三元坊 6:23 22:48 6:12 23:00
  Nan Men 南门 6:24 22:49 6:10 22:58
  Renmin Qiao South 人民桥南 6:26 22:51 6:09 22:57
  Tuanjie Qiao 团结桥 6:28 22:53 6:07 22:55
  Baodai Lu 宝带路 6:31 22:55 6:05 22:53
  Shihu Dong Lu 石湖东路 6:34 22:58 6:02 22:50
  Hongzhuang 红庄 6:36 23:00 6:00 22:47
  Qingshu Wan 清树湾 6:39 23:03 5:58 22:45
  Huagang 花港 6:42 23:06 5:55 22:42
  Jiangling Xi Lu 江陵西路 6:46 23:10 5:51 22:38
  Jiangxing Xi Lu 江兴西路 6:48 23:12 5:49 22:36
  Liuhong Lu 流虹路 6:51 23:15 5:46 22:33
  Lize Lu 笠泽路 6:52 23:16 5:45 22:31
  Gujia Dang 顾家荡 6:54 23:18 5:43 22:29
  Suzhou Wan East 苏州湾东 6:56 23:20 5:41 22:27
  Songling Da Dao 松陵大道 6:58 23:22 5:39 22:25
  Wujiang People’s Square 吴江人民广场 7:01 23:25 5:36 22:23
  Wujiang Bus Station 吴江汽车站 7:04 23:28 5:33 22:20
  Pangjin Lu 庞金路 7:06 23:30 5:31 22:17
  Tongli 同里 7:09 23:33 5:28 22:15
   
  四号线支线首末班车经过各车站时间
  方向 木里方向 红庄方向
  地铁站 首班车 末班车 首班车 末班车
  Hongzhuang 红庄 6:10 22:35 6:27 22:32
  Lishu 蠡墅 6:12 22:37 6:24 22:29
  Shihu Moshe 石湖莫舍 6:15 22:40 6:21 22:26
  Yuexi 越溪 6:17 22:42 6:19 22:24
  Wenxi Lu 文溪路 6:19 22:44 6:17 22:21
  Tian’e Dang 天鹅荡 6:22 22:47 6:14 22:19
  Suzhou Wan North 苏州湾北 6:24 22:49 6:12 22:17
  Muli 木里 6:27 22:52 6:10 22:15
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  Keywords:  

  Copy this link and paste into your RSS reader to subscribe to the What's ON in Suzhou daily events RSS feed.
  This site is best viewed in Firefox, Chrome, Safari and all versions of internet explorer above ie6 (ie6 is not supported).